Workshop

Chakra Healing

Chakra healing volgt op Reiki healing. Nu stroomt de energie voldoende sterk in het lichaam waardoor chakra’s uitgebalanceerd kunnen worden. Ze worden nu zo goed mogelijk in evenwicht gebracht. De zeven hoofdchakra's worden via massage en energie behandeling in balans gezet. 

Bij deze healing techniek wordt er teruggegaan naar de kern. Het gaat uit van het principe dat je uit elke situatie het beste moet halen. Bij chakra healing geef ik mensen oefeningen mee. Deze bestaan uit meditatie-, ademhalings- en visualisatieoefeningen.
 

lees meer
€75/60 min.
Klankschalen

Lichamelijke behandeling met Tibetaanse klankschalen om geest, lichaam en ziel met behulp van trilling veroorzaakt door de singing bowls in balans te brengen.
De klankschalen worden op voor – en achterkant van het lichaam geplaatst waar de trilling tot diep in de weefsels en cellen gevoeld wordt.

Er wordt ook rond je gewerkt waardoor je in een klank bad terecht komt. Deze behandeling zorgt voor het los laten van dieper liggende spanningen en bevorderd een betere slaap.
 

lees meer
€80/60 min.
Bach bloesems

De Bach bloesem remedies bestaan uit 38 bloesems die op alles en iedereen kunnen toegepast worden: van baby’s, kinderen, volwassenen tot zelfs dieren en planten. Ze kunnen als aparte behandeling genomen worden of geïntegreerd worden in de reikitherapie. De bloesem remedies zijn geen medicijnen en er is dus geen enkel gevaar. Je kunt ze voor acute gemoedstoestanden gebruiken alsook voor chronische gemoedstoestanden. Bach bloesemtherapie focust zich niet op de symptomen, maar op de oorzaak van het probleem. Er wordt hierbij zo diep mogelijk ingegaan op de kern van het probleem.

lees meer
€20/gepersonaliseerd en gebruiksklaar flesje met
maximum 6 verschillende remedies
Reiki

Reiki is een eeuwenoude healing techniek die ontstond in India rond 543 voor Christus. Eind negentiende eeuw begint de zoektocht van Dokter Mikao Usui naar Reiki.
Vanuit Japan vond het zijn weg naar het Westen, waar het nu veelvuldig wordt gebruikt. Reiki is geschikt voor iedereen en blijkt voor velen de laatste uitweg te zijn om hun leven drastisch te veranderen. Reiki staat gelijk aan licht en liefde en universele levensenergie. Het doel is om innerlijk vast gewortelde blokkades en remmingen los te maken, oud zeer een plaats te geven en de kracht in zichzelf te ontdekken om het ware geluk naar zich toe te trekken.


Reiki is puur energetisch werk waar zowel het spirituele als het psychologische aan bod komt. Vanuit deze healing techniek kunnen we kijken welke andere energieën we kunnen aanspreken om hulp te bieden om remmingen, angsten, verslavingen en steeds terugkerende patronen te doorbreken. Een Reiki behandeling bestaat uit ongeveer 30 handgrepen die over het hele lichaam worden uitgevoerd. Eerst voeren we een gesprek om te kijken waar de blokkades zich bevinden en hoe je denkt over je leven en problemen, daarna wordt de reikitherapie gestart.

De therapie gebeurt met kledij aan en er wordt voor een serene sfeer gezorgd waar men zich volledig in kan ontspannen. Het is aangeraden om een sessie te volgen van 4 opeenvolgende behandelingen. Deze uitgebreide reiki sessie noem ik een Reiki Plus. Daarna kan men de sessies afbouwen of een onderhoudsbeurt boeken waar men enkel de Reiki healing ontvangt en de coaching / gesprek wegvalt. Dankzij Reiki ga je de kracht ontdekken om zelf problemen op te lossen zonder externe middelen als medicijnen. Het kan bijvoorbeeld hulp bieden bij zware depressies, verslavingen en slechte patronen die terugkeren en waarbij je niet weet hoe je ze moet aanpakken. 

Zo maak ik gebruik van Bach bloesem remedies, ademhalingsoefeningen, meditatie en visualisatie om je verder op weg te helpen naar het pure geluk dat één ieder van ons verdient.
 

lees meer
Reiki plus: €110/120 min.
Reiki healing: €75/60 min.
Cursus Reiki

Je kunt bij mij ook reikicursus volgen gebaseerd op het traditionele Usui systeem. Ik geef deze cursus in verschillende graden tot en met de derde mastergraad, zodat je steeds volgens je eigen niveau les kunt volgen. Deze cursus duurt minstens een half jaar.


De toelatingsvoorwaarde is dat je een reikibehandeling ondergaan hebt of wilt ondergaan. Om reikimaster te worden, moet je er immers klaar voor zijn en er voeling mee hebben. Na je eigen reikibehandeling krijg je een individuele cursus. De lessen vinden dus nooit plaats in groep. De cursus is verspreid over verschillende weken en per week is er een inwijding. Nadien ontvang je een diploma. Als je je derde master behaalt hebt, is er de mogelijkheid om de cursus zelf te geven.

Tijdens deze cursus geniet jij alle aandacht. Er wordt tijd voor gemaakt en het is absoluut geen klinische bedoening. Integendeel, er heerst een zeer warme sfeer met kaarsjes en zachte muziek.

lees meer
Reiki 1: €330
Reiki 2: €550
Master: €880
lees meer